Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

CONTACT FROM THE SCHOOL

Ag teacht leis na dualgais agus leis na freagrachtaí atá ar Choláiste Oiriall faoin reachtaíocht oideachais ábhartha, d'fhéadfadh an scoil a bheith i dteagmháil le tuismitheoirí/caomhnóirí/scoláirí maidir leis an mhéid thíos, nuair a bheidh an scoláire rollaithe sa scoil:

 • Dul chun cinn an scoláire ó thaobh an oideachais de
 • Laethanta spóirt
 • Cruinnithe idir tuismitheoirí agus múinteoirí
 • Ceolchoirmeacha/imeachtaí scoile
 • Dúnadh na scoile (e.g. i gcás drochaimsire)
 • An scoláire a bheith déanach ar scoil nó gan é nó í a bheith ag freastal ar an scoil
 • Iompar an scoláire ar scoil
 • Dul chun cinn an scoláire i dtaobh gnéithe sóisialta agus mothúchánacha
 • Aon fhadhb leighis nó fadhb d'aon saghas eile a rachadh i bhfeidhm go mór ar leas an scoláire

Ag teacht leis na dualgais agus leis na freagrachtaí atá ar Choláiste Oiriall faoin reachtaíocht oideachais ábhartha, d'fhéadfadh an scoil a bheith i dteagmháil le tuismitheoirí/caomhnóirí/scoláirí maidir leis an mhéid thíos, nuair a bheidh an scoláire rollaithe sa scoil:

• Dul chun cinn an scoláire ó thaobh an oideachais de
• Laethanta spóirt
• Cruinnithe idir tuismitheoirí agus múinteoirí
• Ceolchoirmeacha/imeachtaí scoile
• Dúnadh na scoile (e.g. i gcás drochaimsire)
• An scoláire a bheith déanach ar scoil nó gan é nó í a bheith ag freastal ar an scoil
• Iompar an scoláire ar scoil
• Dul chun cinn an scoláire i dtaobh gnéithe sóisialta agus mothúchánacha
• Aon fhadhb leighis nó fadhb d'aon saghas eile a rachadh i bhfeidhm go mór ar leas an scoláire

FAISNÉIS THÁBHACHTACH

 • Please understand that it your responsibility to inform Coláiste Oiriall of any change in contact information or circumstances relating to the student’s application to the school.
 • Where the student has a special educational need, you may transmit any relevant documentation which you believe that Coláiste Oiriall may need to best provide education to the student.
 • For information regarding how your data is processed by Coláiste Oiriall and CMETB, please see overleaf. 

COSAINT SONRAÍ

Tá Bord Bainistíochta Choláiste Oiriall ina choiste de chuid BOOCM, Ionad Riaracháin BOOCM, Sráid an Mhargaidh, Muineachán, H18 W449, ar rialaitheoir sonraí é de réir na Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988-2018. Is é Oifigeach Cosanta Sonraí BOOCM ná Fiona Nugent agus is féidir teagmháil a dhéanamh leis an té sin ag This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

The personal data supplied on this Application Form and accompanying documentation sought is required for the purpose of:

 •  Verification of identity
 • Allocation of teachers and resources to the school;
 • Coláiste Oiriall administration;
 • Student enrolment & registration;
 • Determining a student’s eligibility for additional learning supports;
 • Child welfare (including medical welfare) and
 • Fulfilling our other legal obligations including the election of parent/guardian representatives to the ETB under the Education and Training Boards Act, 2013, all of which are tasks carried out pursuant to various statutory duties to which CMETB is subject. The processing of the personal data supplied on this Application Form is therefore carried out in line with Article 6(c) of the General Data Protection Regulation.

Failure to provide the requested information may result in the withdrawal of an offer of a place in the school.

While the information provided will generally be treated as private to CMETB and will be collected and used in compliance with the Data Protection Acts 1988 – 2018, from time to time it may be necessary for us to transfer the personal data to other bodies (including the Department of Education & Skills, the Department of Social Protection, An Garda Síochána, the Health Service Executive, Tusla (CFA) social workers or medical practitioners, the National Educational Welfare Board, the National Council for Special Education, any Special Education Needs Organiser, the National Educational Psychological Service, or (where the student is transferring) to another school/centre). We also may communicate some of the data with the patron or board of management of other schools in order to facilitate the efficient admission of students, pursuant to section 66(6) of the Education Act 1998 as inserted by section 9 of the (Admissions to Schools) Act 2018. We rely on parents/guardians and students to provide us with accurate and complete information and to update us in relation to any change in the information provided.

The personal data provided in this Application Form will be kept for 7 years from the date on which the student turns 18 years of age, unless there is a statutory requirement to retain some or all elements of the data for a further period or indefinitely, in line with CMETB’s Data Retention Policy, which can be found at www.cmetb.ie/data-protection/ .

A copy of the full CMETB’s Data Protection Policy is available at www.cmetb.ie/data-protection/ or from the Coláiste Oiriall school office.

Aon duine a chuirfidh sonraí pearsanta ar fáil tríd an bhFoirm Iarratais seo, tá an ceart aige nó aici rochtain ar na sonraí sin a iarraidh. Tá an ceart aige nó aici freisin a iarraidh go n-athrófaí aon fhaisnéis más faisnéis mhícheart í ó thaobh na bhfíricí de. Is féidir leis an té is ábhar do na sonraí a iarraidh go scriosfaí iad, nó is féidir é sin a dhéanamh thar ceann an té sin, ach ní cheadófar sin ach amháin i gcás nach dteastaíonn na sonraí a thuilleadh chun na gcríoch ar bailíodh iad, nó i gcás nach bhfuil bonn dlíthiúil ag BOOCM chun na sonraí sin a choinneáil.

Má tá aon ghearán agatsa, an duine is ábhar do na sonraí, faoi phróiseáil do chuid sonraí pearsanta, tá an ceart agat gearán a chur isteach chuig an gCoimisiún um Chosaint Sonraí.

Coláiste Oiriall, Cnoc an Chonnaidh, Muineachán

 A Thuismitheoir/Chaomhnóir, a chara, 

Táim ag scríobh chugat thar ceann na Roinne Oideachais agus Scileanna, atá ag lorg faisnéise mar gheall ar chúlra eitneach/cultúrtha daltaí a bhfuil áiteanna tairgthe dóibh in iar-bhunscoileanna don bhliain atá romhainn agus atá tar éis glacadh leis na háiteanna sin.

I am writing to you at the request of the Department of Education and Skills who are seeking information on the ethnic/cultural background of students who have been offered and accepted a place in post-primary schools for the coming year. The Department requires this information for the purposes of statistical analysis and reporting in the areas of social inclusion and integration of students in the education system. The Department has also informed the schools that it has consulted with the Office of the Data Protection Commission in respect of the data they are now seeking to collect.

The Department has advised schools that it will only use this information in an aggregate format for the above purposes, i.e. not identifying individual students. Access by Department staff to any of this information is restricted to a small number of Department staff, not exceeding 15, who provide technical support to schools on the collection of this data or who work in the area dealing with statistical analysis. 

Further information on the purposes for which this data is required by the Department and how it is managed and secured is available in Departmental circular 0023/2016. A FAQ on the use of the data of post-primary students by the Department is also available. Copies of both of these documents may be found on www.education.ie or on request from the school. 

With the exception of the Central Statistics Office (CSO) the Department has informed schools that it will not share individual data on a student’s ethnic/cultural background with any other body or person outside of the Department. The CSO may obtain the information provided to the Department under the Statistics Acts. The CSO manage the data so provided in a secure manner and to the same standards that operates for the National Census.

In respect of the ethnic/cultural background of the student (because this is deemed sensitive and personal for data protection purposes) the school must first obtain the explicit written consent of the parent/guardian to collect this data and share it with the Department. 

Please complete the attached form and return it to the school.

Is mise, le meas,

Brendan Ó Dufaigh

Príomhoide

 

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344