Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

Foireann Múinteoirí 2022-23

Brendan Ó Dufaigh              Príomhoide

Annette Ní Thuathail            Príomhoide Tanáisteach

Seán Mac Thaidhg                Matamaitic, Cuntasaíocht

Diarmuid Mac Cionna         Gnó, Matamaitic

Aoife Uí Leannáin                 Eacnamaíocht Bhaile, OSPS & Tréadchúramóir

Roisin Uí Choinn                  Eolaíocht, Bitheolaíocht, Tacaíocht Foghlama

Faela Uí Dhonaill                  Ealaín, Ríomhaireacht (MOS)

Olivia Ní Chanain                 Stair, Gaeilge

Roisin Uí Fhearchair            Fraincis, Treoirghairm

Cathal Mac Tiarnáin            Innealtóireacht, Grafaicí

Seán Ó Máirtín                    Stair, Corpoideachas, OSSP, OSPS & Tréadchúramóir

Bríd Ní Bhraoin                    Béarla, Oideachas Reiligiúnach

Collette Nic Gafraidh           Fraincis

Niamh Nig Uidhir                 Matamaitic, Eolaíocht, Fisic

Máire Nic Thaidhg               Matamaitic, Eolaíocht, Bitheolaíocht

Niamh Ní Bhroin                 Béarla, Oideachas Reiligiúnach

Denise Ní Dhuíghínn           Tacaíocht Foghlama

Mia Ní Bhraonáin                 Matamaitic

Seosamh Ó Fearraigh           Corpoideachas, Tíreolaíocht

Conor Ó Fearáin                   Gaeilge, Stair, OSSP, OSPS & Tréadchúramóir

Fiona Ní Pheatáin                 Staidéar Gnó, Gnó, Ríomhaireacht (MOS)

Cathal Swinburne                 Teicneolaíocht an Adhmaid, Staidéar Foirgníochta, Grafaicí

Meabh Nic an tSaoir             Eolaíocht, Ceimic,

Feargal Mac Thréinfhir       Grafaicí, GDC, Ríomhaireacht (MOS)

Orla Nic Thaidhg                  Ceol, OSPS & Tréadchúramóir

Megan Ní Chléirchín            Tíreolaíocht

Claire Nic Giolla Riabhaigh Béarla, Gaeilge, OSPS & Tréadchúramóir

Lorcán Ó Máirtín                  Gaeilge, Corpoideachas, OSPS & Tréadchúramóir

Caitlín Nic Suibhne               Fraincis, Gaeilge, Ríomhaireacht

Megan Ní Chasaide               Stair, Oideachas Reiligiúnach, Tacaíocht Foghlama, OSPS & Tréadchúramóir, OSSP

Celine Ní Fhailigh                 Gaeilge, Fraincis, Tacaíocht Foghlama

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344