Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

Please use the links below to see our previous editions of Sceilíní

When you click a PDF it will open full screen. Click the X in the upper left corner to return to this multiple PDF selection window.

Benefits of immersion Education

This Page is also available in English

De réir an taighde ar oideachas dátheangach seo cuid de na torthaí do dhaltaí a fhreastalaíonn ar Ghaelcholáiste cosúil le Coláiste Oiriall:

 TÁ AN LEATHANACH SEO AR FÁIL FOSTA I: nGAEILGE

According to research on bilingual education, the following are the results for students who attend a Gaelcholáiste such as Coláiste Oiriall:

Ionadaíocht

Bord Bainistíochta 2020 – 2024

Foireann Staff

Foireann Múinteoirí 2020-21

Droichead A Teaching Bridge

Is clár náisiúnta ionduchtaithe do mhúinteoirí nuacháilithe é Droichead atá le comhlíonadh taobh istigh de thrí bliana chun an coinníoll seo a bheith bainte de do stadás leis an Chomhairle Mhúinteoireachta ach is féidir síniú ama a lorg, áfach, chun  seo a chur i gcrích.

Representation

Board of Management 2020 – 2024

Eamonn Ó Curráin (Board Nominee/Community Rep. and Chairperson)

Teaching Staff 2020-21

 

 

Foireann Teagaisc 2023 - 2024

Brendan Ó Dufaigh Príomhoide

Annette Ní Thuathail Príomhoide Tanáisteach

Seán Mac Thaidhg Matamaitic, Cuntasaíocht

Diarmuid Mac Cionna Gnó, Matamaitic

Aoife Uí Leannáin Eacnamaíocht Bhaile

Roisin Uí Choinn Eolaíocht, Bitheolaíocht, Tacaíocht Foghlama

Faela Uí Dhonaill Ealaín, Ríomhaireacht (MOS)

Olivia Ní Chanain Stair, Gaeilge

Roisin Uí Fhearchair Fraincis, Treoirghairm

Cathal Mac Tiarnáin Innealtóireacht, Grafaicí

Seán Ó Máirtín Stair, Corpoideachas, OSSP, OSPS & Tréadchúramóir

Bríd Ní Bhraoin Béarla, Oideachas Reiligiúnach

Collette Nic Gafraidh Fraincis

Niamh Nig Uidhir Matamaitic, Eolaíocht, Fisic

Niamh Ní Bhroin Béarla

Denise Ní Dhuíghínn Tacaíocht Foghlama

Hannah Uí Thoirealaigh Matamaitic

Seosamh Ó Fearraigh Corpoideachas, Tíreolaíocht

Conor Ó Fearáin Gaeilge, Stair, OSSP, OSPS & Tréadchúramóir

Fiona Ní Pheatáin Staidéar Gnó, Gnó, Ríomhaireacht (MOS)

Cathal Swinburne Teicneolaíocht an Adhmaid, Staidéar Foirgníochta, Grafaicí

Meabh Nic an tSaoir Eolaíocht, Ceimic,

Feargal Mac Thréinfhir Grafaicí, GDC, Ríomhaireacht (MOS)

Orla Nic Thaidhg Ceol, OSPS & Tréadchúramóir

Megan Ní Chléirchín Tíreolaíocht

Niamh Ní Chorragáin Béarla, Gaeilge, OSSP

Lorcán Ó Máirtín Gaeilge, OSPS & Tréadchúramóir

Caitlín Nic Suibhne Fraincis, Gaeilge, Ríomhaireacht, OSPS & Tréadchúramóir

Megan Ní Chasaide Stair, Oideachas Reiligiúnach, Tacaíocht Foghlama, OSPS & Tréadchúramóir, OSSP

Chloe Nic Giolla Bhríde Bitheolaíocht, Corpoideachas

Mary Ní Chathmhaoil Gaeilge, OSPS & Tréadchúramóir

Orla Ní Dhalaigh Mata agus Eolaíocht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendar

TÁ AN LEATHANACH SEO AR FÁIL FOSTA I: nGAEILGE

Calendar

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN: ENGLISH

Oiriall Twitter

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344