Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

Plean Feabhsúcháin Choláiste Oiriall

Tacaíocht Foghlama
An tSraith Shóisearach Nua

2019-2020

Tacaíocht Foghlama

Achoimre ar conclúidí ón tuairisc FMS 2019-2020

·      Úsáideann múinteoirí straitéisí éagsúla chun freastal ar scoláirí cumasach agus scoláirí a mbíonn cabhair breise de dhíth orthu.

·      Tá formhór na múinteoirí ag baint úsáide as na straitéisí chéanna ach thig feabhas a a dhéanamh anseo ionas go mbeidh gach múinteoirí ag dhéanamh difreálú éifeachtach sa seomra ranga.

·      Usáidtear roghanna measúnaithe éagsúla rud a chuidíonn le scoláirí agus múinteoirí tomhas a dhéanamh ar foghlaim na scoláire agus réimsí le feabhsú.

Spriocanna ag éirí as na tuairisc FMS 2019-2020

·      Aiseolas a úsáideann na múinteoirí a bheith leanúnach trasna gach ábhar

·      Líon na múinteoirí atá ag úsáid difreálú sa seomra ranga ar bhonn rialta a ardú.

·      Straitéisí difreálaithe na múinteoirí a roinnt le múinteoirí eile go digiteach. 

Gníomhaíochtaí le déanamh chun na spriocanna a bhaint amach

Gníomh

Cé atá i gceannas ar an sprioc a bhaint amach?

·      Cód litreachta a cur le chéile, a aithníonn lageachtaí nó míchruinneas i scríbhneoireacht na ndaltaí, a bheadh úsáideach chun aiseolas leanúnach a tabhairt do scoláirí.

·      Chun freastal go sásúil ar dhifreálú sa seomra ranga, tá sé molta go mbeidh múinteoirí i dteagmháil leis an roinn tacaíocht foghlama faoi na scoláirí atá faoina gcúram agus na stráitéisí is fearr don scoláire sin.

·      Straitéistí difreálaithe na múinteoirí a roinnt: cainéal a chruthú  ar Teams a ligeann do mhúinteoirí acmhainní a roinnt

Fiona Ní Pheatáin, na múinteoirí ar fad

 

Denise, na múinteoirí ar fad

 

 

Fiona Ní Pheatáin, na múinteoirí ar fad

Critéir ratha

Ceistneoir a chur ar mhúinteoirí, scolairí agus tuismitheoirí arís ag deireadh na bliana.

Dáta athbhreithniú

Bealtain

e 2021

An Sraith Shóisearach Nua

Achoimre ar conclúidí ón tuairisc FMS 2019-2020

·      Níl múinteoirí ag iarraidh MRB1 a dhéanamh i mí  Méan Fómhair, Nollaig nó  Feabhra.

·      Chomh maith le sin, níl Méan Fómhair nó Bealtaine oiriúnach ach oiread do MRB 2.

·      Is iad mí na Samhna agus mí Márta na míonna is coitianta chun na MRBanna a dhéanamh.

·      Mothaíonn múinteoirí go bhfuil bearna fós i ról na folláine, rud atá lárnach sa SSN

Spriocanna ag éirí as na tuairisc FMS 2019-2020

·      Feilire a chur le chéile ionas go mbeidh gach MRB curtha isteach go sásúil ar an fhéilire scoile gan barraíocht brú ar scoláirí.

·      Structúr an dtréadchuramóirí a feabhsú.

·      Scileanna éifeachtacha a fhorbairt ar nós, staidéar, deileail le strús, cairde agus brú.

Gníomhaíochtaí le déanamh chun na spriocanna a bhaint amach

Gníomh

Cé atá i gceannas ar an sprioc a bhaint amach?

·      Féilire MRB1 Agus MRB2 sna hábhair cuí a chur le chéile.

 

·      Rang oide no treadchuramóir a bheith ag na daltaí go seachtainúil. Tugann seo deis do na daltaí rudaí a phlé leis an treadchuramóir agus leis na daltaí eile sa rang agus sos a glacadh ón acadúlacht.

 

·      Ceardlanna scileanna stáidear a éagrú do daltaí an darna agus an tríú bhliain le cuidiú dóibh staidéar éifeacht a dhéanamh.

 

·      Ceardlanna a eagrú a mhúineann leideanna agus teicnící tábhachtacha dóibh faoi chaint phoiblí. Cabhróidh seo leo leis na MRBanna agus forbróidh sé féinmhuinín iontu féin.  

 

Brendan/Annette (le cuidiú ó na múinteoirí

Na múinteoirí ar fad

 

 

 

Brendan/Annette/Cinn Bliana

 

 

Brendan/Annette/Cinn Bliana

Critéir ratha

Ceistneoir a chur ar mhúinteoirí, scolairí agus tuismitheoirí arís ag deireadh na bliana.

Dáta athbhreithniú

Bealtaine 2021

Oiriall Twitter

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344