Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

Chuig: Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin agus pobal scoile  Choláiste Oiriall

Is mian leis an Bhord Bainistíochta i gColáiste Oiriall na nithe seo a leanas a chur in iúl duit:

  • Tugadh athbhreithniú an Bhoird Bhainistíochta ar bheartas frithbhulaíochta na scoile agus a fheidhmiú chun críche ag cruinniú an Bhoird den 06 Meán Fómhair 2022
  • Rinneadh an t-athbhreithniú i gcomhréir leis an seicliosta atá leagtha amach in Aguisín 4 de na Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile. 

Notification regarding the Board of Management’s annual review of the anti-bullying policy

To: Cavan Monaghan Education and  Training Board and Coláiste Oiriall school community

The Board of Management of Coláiste Oiirall wishes to inform you that:

  • The Board of Management’s annual review of the school’s anti-bullying policy and its implementation was completed at the Board meeting of 6th September 2022
  • This review was conducted in accordance with the checklist set out in Appendix 4 of the Department’s Anti-Bullying Procedures for Primary and Post-Primary Schools.

 

Síniú _____________________________________            Dáta 06 Meán Fómhair 2022

Cathaoirleach, an Bord Bainistiochta

 

Síniú _____________________________________            Dáta 06 Meán Fómhair 2022

Príomhoide

 

Oiriall Twitter

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344