Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

Tá Coláiste Oiriall ag cur sé pháirt-scoláireacht Ghaeltachta ar fáil arís i mbliana do dhaltaí dara bliana. Bronnadh na scoláireachtaí ag tionól an tseachtain seo chuaigh thart agus tugadh litir do na buaiteoirí le tabhairt do lucht an Choláiste Samhraidh. Seo a leanas an seisear dalta dara bliana: Oisin Ó Murchú, Aoibhinn Ní Chianáin, Chloe Nic Uaid, Laura Ní hUallacháin, Aodan Ó Broin agus Inza Nic Canna.

Pic 1-Scoláireachtaí Gaeltachta

 

Is fiú €400 an scoláireacht agus beidh idir thart fá €400 eile le díol ag na tuismitheoirí. Díolfaidh Coláiste Oiriall luach na scoláireachta díreach chuig an Coláiste Gaeltachta – ní chuig an dalta. Ní féidir le buaiteoir an scoláireacht seo a úsáid le scoláireacht ó aon eagraíocht eile chun díol go hiomlán as cúrsa.

Reáchtáltar cúrsaí trí sheachtain Gaeilge sna Gaeltachtaí uilig ar fud na tíre le linn mhíonna an tsamhraidh. Beidh cuid mhaith daltaí ón scoil ag tarraingt ar Choláiste Bhríde, Rann na Feirste agus beidh roinnt eile ag dul go dtí Coláiste na bhFiann agus Coláiste Sheosaimh, Carna.

Coláiste Oiriall is delighted to offer six part-scholarships to the Gaeltacht to second year students again this year. The scholarship recipients were announced at School Assembly and the winners were presented with a letter by an Múinteoir Olivia, Head of Irish Department, to forward to the Gaeltacht college authorities to confirm receipt of scholarship. The following students are successful: Oisin Ó Murchú, Aoibhinn Ní Chianáin, Chloe Nic Uaid, Laura Ní hUallacháin, Aodan Ó Broin and Inza Nic Canna.

Each scholarship is worth €400. Coláiste Oiriall will re-imburse the value of the scholarship directly to the Gaeltacht college authorities – not to the individual student. A scholarship recipient cannot use another scholarship from any other organisation to apply and pay in full for one place. Parents must be prepared to pay the remaining fee.

Three week Irish language summer courses are run in Gaeltacht areas during the summer months. Coláiste Bhríde, Rann na Feirste is a popular destination for Monaghan youngsters while Coláiste Sheosaimh, Carna and Cill Chiaráin and Coláiste na bhFiann are becoming increasingly popular.