Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

Best wishes to the fourteen students from Coláiste Oiriall who, are travelling to the RDS on Wednesday to take part in the Young Scientist competition. Five projects from the school were accepted from the preliminary stages of the competition. The students would like to thank their teachers, Múinteoir Roisin Uí Choinn and Múinteoir Jane Nic Phaidin.

The school had considerable success last year returning home with two awards. The students travelled to Dublin yesterday and will remain there until Saturday when the adjudication takes place and when the exhibition closes to the public.

Tá súil againn go n-éiríonn thar barr leo agus go mbainfidh siad tairbhe agus sult as a gcuid ama ag caint leis na moltóirí, ag meascadh le daltaí eile agus ag amharc thart ar na taispeantais uilig. Seo a leanas iomaitheoirí Choláiste Oiriall, teidil na dtionscnamh agus na rannóga ina bhfuil siad ag glacadh páirt iontu:

Social and Behavioural Sciences- Intermediate

“An bhfuil eolas agat ar do reiligiún?” / How well do you know your religion?  (Ciarán Mac Cionna, Conor Ó Broin, Ultan Mac Searraigh)

“Cuir stop le diaibéiteas sula gcuireann sé stop leatsa!” / Stop diabetes before it stops you! (Breánna Nic Philib, Hayley Nic Eoin, Máire Ní Fheargais)

Ecological and Biological Sciences – Intermediate

“An tionchar a mbíonn ag fána ar an mhéid niotráití, dríodar agus fosfaít a théann isteach i lochanna, aibhneacha agus sruthanna” / How slope influences the amount of nitrates, sediment and phosphate in lakes, rivers and streams. (Tara Ní Raghallaigh, Eoghan Mac Dómhnaill, Fionnuala Ní Chathmhaoil)

Social and Behavioural Sciences- Intermediate

“Eolas a scaipeadh faoi MS” / Educating people about Multiple Sclerosis  (Aisling Ní Fheargais, Charlotte Nic Giolla Chomhaill)

“An mbíonn fadhbanna teanga ag daoine san ollscoil tar éis freastal ar mheánscoil lán-Ghaeilge?”/ Do students encounter language difficulties at university after attending an Irish-medium secondary school? (Lauren  Nic Giolla Rua, Nicole Nic an Fhailigh, Brianán Ní Bhuachalla)