TEACHTAIREACHT ÓN PHRÍOMHOIDE

TEACHTAIREACHT ÓN PHRÍOMHOIDE

Tá fáilte romhat isteach chuig Coláiste Oiriall. Glac tamall anois chun aithne a chur orainn agus chun eolas a chur ar ár scoil. Coláiste Oiriall is a progressive and vibrant school working to the highest standards in teaching and learning. We boast a broad curriculum with a superb range of on-site facilities offering pupils an opportunity to excel. We have a very strong pastoral ethos and generous staff commitment to sporting and cultural activities. We have a very high success rate in securing places in universities and our examination results are consistently considerably higher than the national averages.

Cartlann

  • 2017 (42)
  • 2016 (70)
  • 2015 (85)
  • 2014 (70)
  • 2013 (45)
  • 2012 (43)
  • 2011 (55)
  • 2010 (10)

Caoileann to participate in Irish EU Science Olympiad

Caoileann de Bláca, has been identified by the State Examinations Commission as a high achiever in Maths and Science in the 2017 Junior Certificate Examination. From this pool of talented students Dublin City University will select six students to represent Ireland at the European Union Science Olympiad (EUSO) in Slovenia at the end April 2018. . . .

Torthaí an Teastais Shóísearaigh ar dóigh

Bhí torthaí an Teastais Shóisearaigh thar barr sa scoil i mbliana le beirt dalta ag fáil As uilig, baicle eile ag fáil As agus Bs amháin agus 17 scoláire nó 40% den bhliainghrúpa ag fáil As, Bs agus Cs amháin ag an ardleibéal . . .

Fáilte roimh mhúinteoirí nua

Thosaigh roinnt múinteoirí nua sa scoil i mbliana: Conchúr Ó Fiacháin (Gnó), Sinéad Ní Chearbhaill (Tíreaolaíocht), Jessica Ní Dhruacháin (Corpoideachas agus Eolaíocht), Niamh Ní Bhroin (Béarla) agus Aoife Ní Dhochartaigh (Eacnamaíocht Bhaile agus Tacaíocht Foghlama). . . .

TY Cuiditheoirí selected in Coláiste Oiriall

Ceapadh 32 scoláire Iidirbhliana mar Chuiditheoiri le gairid. Chuir siad iarratas isteach do na postanna seo. Tá tri ghné ag baint le hobair na gcuiditheoirí: cuidiu le reachtáil spórtanna, tacaíocht obair bhaile agus comrádaithe le lucht na chéad bhliana. . . .

SÚIL SIAR

33

FÉILIRE IMEACHTAÍ

22ú Oct 2017

Craobhacha Uladh Snámha - Ulster Schools Swim Ireland

23ú Oct 2017

Taithí Oibre na hIdirbhliana

Cruinnithe le scoláiri 1ú bhliana - Individual meetings with all 1st Yr. students

24ú Oct 2017

Cispheil cailíní faoi 16 agus faoi 19 sa bhaile V Dún Seachlainn, Co. na Mí

25ú Oct 2017

Cruinniú Tuismitheoirí scoláirí 6ú bliana

26ú Oct 2017

Coisir na Samhna don 1ú agsu 2ú bliain

27ú Oct 2017

Trialacha Inniúlachta na 5ú bliana

30ú Oct 2017

Briseadh Meántéarma - Halloween Break

31ú Oct 2017

Staidéar Stiúrtha Samhna do lucht na hArdteiste

7ú Nov 2017

3rd Year students attend The Merchant of Venice in the Garage Theatre