Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

TUAIRISC AR CHRUINNIÚ BHORD BAINISTÍOCHTA CHOLÁISTE OIRIALL -  26 MÁRTA 2019

Tuarascáil an Phríomhoide
Go leor scrúdaitheoirí seachtracha istigh sa scoil; éileamh an-mhór ar an turas scoile go Barcelona, d’fhreastail Diarmuid ar lá inseirbhíse maidir le féinghortú. rinneadh iniúchadh airgeadais ar ghnóthaí na scoile; rinne lucht na hIdirbhliana taithi oibre seachtaine; bhí cruinniú ag an Choiste Cúraim le gach scoláire go hidndibhidiúl sa tríú bliain.

Tuarascáil um Fhormhuiniú ar Chosaint Leanaí
Scaip an Príomhoide an Tuairisc um Fhormhuiniú ar Chosaint Leanaí agus rinne an bord bainistíochta scrúdú ar na taifid ábhartha agus tháinig siad ar chonclúidí a dhearbhaíonn gur chloígh an scoil le nósanna imeachta cosaint leanaí. Seo a leanas an achoimre sonraí i dtaobh tuairiscithe:

Athbhreithniú an Bhoird ar an pholasaí maidir le caomhnú leanaí
Rinne an Bord athbhreithniú ar pholasaí na scoile maidir le caomhnú leanaí a thabhairt chun críche agus rinneadh é de réir an liosta seiceála a leagtar amach.

Sláinte agus Sabháilteacht
Rinne an Príomhoide cur i láthair cumhachtphointí don fhoireann múinteoirí mar gheall ar phlean aslonnaithe tine. Níos moille chuir na múinteoirí an cur i láthair céanna i láthair na scoláirí ag cur béime ar aon leasaithe nó athraithe a bhí sa pholasaí. Tugadh cóip den pholasaí do gach múinteoir agus bhí druil tine againn an tseachtain seo chuaigh thart agus d’éirigh go maith leis. D’fhreastail triúr ball foirne ar oiliúnt maidir le baol tine agus maidir le plean éigeandála aslonnaithe le linn an bhriseadh meántéarma i Tanagh.

Daingniú Polasaithe
Daingníodh na polasaithe seo a leanas de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin: Fraud Policy and Procedures agus Mobile Phone Policy: Beartas Páirceáil Feithiclí do Scoláirí Choláiste Oiriall

Teagasc agus Foghlaim
D’fhreastail ceathrar múinteoir ó Cholásite Oiriall ar siompóisiam bliantúil oideachais a eagraíonn Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin. Bhí Karol Sadleir mar aoichainteoir. Freastalaíonn Nuala ar chúrsa Cheannairí Digiteacha faoi chúram Miriam Nugent agus í ag baitn an-tairbhe as an chúrsa.

Nithe a bhaineann leis na scoláirí
Chuaigh an fhoireann cispheile cailíní dara bliana chomh fada le leathchraobh an reigiúin ag leibhéal A nuair a bhuail Clochar na Trocaire, Ballymahon iad, d’fhreastail 30 scoláire san Idirbhliain ar Chraobhacha Náisiúnta Build a Bank sa RDS, d’fhreastail scoláirí na cúigiú bliana ar Fhéile Splancacha na Todhchaí (Future Sparks Festival) sa RDS, bronnadh gradam Uile-Réalta ar Chloe Nic Giolla Bhríde ag feasta LGFA Uladh in Óstán Uí Cheallaigh, Garbh Achaidh, ghlac lucht na hIdirbhliana páirt i gCraobh Chispheil chathaoireacha rothaí a bhí ar siúl i Rinn Mhic Ghormain agus bhronn siad €1,400 ar Chumann Chathaoireacha-rothaí na hÉireann, labhair Eoin McHugh, imreoir idirchontae le Dún na nGall le lucht na hIdirbhliana, d’éirigh le roinnt scoláirí dul chomh fada le Craobh Uladh sa Luthchleasaíocht i Mallusk, labhair dosaen scoláire Idirbhliana ag Ardfheis na nÓg Chonradh na Gaeilge, ghlac ceathrar scoláire páirt sa chomórtas chaint phoiblí ‘Abair’ i mBéal Feirste agus imreoidh foireann peile cailíní faoi 16 i gcluiche ceannais na hÉireann in eadán Phobalcoil Mhota, Co na hIarmhí.

Nósanna Imeachta Frithbhulaíochta
Níor tuairiscíodh aon chásanna don Phríomhoide nó don Phríomhoide Tánaisteach ar an teimpléad taifeadta bulaíochta ó tugadh an tuairisc deireanach don Bhord.