Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

TUAIRISC AR CHRUINNIÚ BHORD BAINISTÍOCHTA CHOLÁISTE OIRIALL – 26 FEABHRA 2020

Scaipeadh an leabhrán ‘Bíodh Cur Amach Agat ar do Scoil’, leabhrán a bhfuil eolas ann faoi gach gné de Choláiste Oiriall.

Tuarascáil an Phríomhoide

Scoláireachtaí Iontrála bainte ag Laura Ní Dhroma agus Colm Ó Ruanaidh i UCD agus ag Seán Mac Cionna i gColáiste na Trionóide, Scoláireacht Uile-Éireann J.P. Mc Manus bronnta Rebecca Nic Cionna, cruinnithe indibhidiúla ag an Choiste Cúraim leis na scoláirí tríú bliana, Lá Gníomhaíochtaí Rang 6, Oíche Oscailte agus scrúduithe iontrála thart roimh an Nollaig, cruinniú Eolais maidir leis an tSraith Shóisearach do thuismitheoirí dhaltaí dara bliana, triailscrúduithe thart agus rinne lucht na hIdirbhliana seachtain taithí oibre, cúigear macléinn tríú leibheál ar shocrúcháin scoile anseo

Teagasc agus Foghlaim

Tá na hacmhainní uilig ar fáil i nGaeilge anois don chlár Ceannairí don Todhchaí CLG. D’fhreastail os cionn céad múinteoir ó Ghaelcholáistí ar Chnuaslá JCT a rinne muid óstáil air anseo sa scoil ag tús mhí na Nollag. Bhí Lá Uile Scoile JCT ar siúl sa scoil roinnt seachtainí ó shin. Táthar ag súil le roinnt mhaith múinteoirí freastal ar shiompóisiam an Earraigh Dé Sathairn seo ag caint, múinteoir dár gcuid imeasc na gcainteoirí

Athbhreithniú an Bhoird ar an pholasaí maidir le caomhnú leanaí

Rinne an Bord athbhreithniú ar pholasaí na scoile maidir le caomhnú leanaí a thabhairt chun críche

Daingniú Polasaí

Daingníodh an polasaí Anti-Fraud and Corruption Policy

Ráiteas Rialú Inmheánach

Ar an fhoirm dhearbhaigh an Príomhoide/Rúnaí an Bhoird gur chloígh Coláiste Oiriall leis na ceanglais agus leis na dualgais uile atá leagtha amach i Lámhleabhar an Bhoird Bhainistíochta do Bhoird Oideachais agus Oiliúna, Boird Bhainistíochta Scoileanna BOO agus Choláistí Pobail agus beartais agus nósanna imeachta BOO an Chabháin agus Mhuineacháin in 2018.

Nithe a bhaineann leis na daltaí

Sadhbh Ní Thréinir sa chomórtas náisiúnta Poetry Aloud sa Leabharlann Náisiúnta, bhuaigh Foireann Peile na gCailíní faoi bhun 20 cluiche ceannais Roinn B Chúige Uladh, beidh an cluiche leathchraobh na hÉireann ar siúl ar 13 Márta i lártíre, bronnfar gradam Sárimreoir Scoileanna Uladh Cailíní ar Bhríd Nic an Failí in Ostán Uí Cheallaigh, Garbh Achaidh, Hugh Ó Caoláin agus Hannah Nic Eindrí páirteach i dTionól na nÓg ar an Aeráid a bhí ar siúl i nDáil Éireann. bhain an fhoireann faoi 16 buachaillí áit amach i gcluiche ceathrú ceannais na hÉireann ach bhuaigh Coláiste Thulach Mhór orthu.

Tuairisc ó Chomhairle na nDaltaí

Scríobh Comhairle na nDaltaí chuig an Phríomhoide ag lorg áiseanna cócarála do lucht na séú bliana. Mar thoradh ar sin cheannaigh an scoil dhá oigheann micreathonnach, dhá thóstaer ceapairí agus dhá thóstaer panini agus beidh teacht ag na daltaí séú bliana orthu gach Luan, Máirt, Deardaoin agus Aoine ag am lóin mhóir sa Seomra Staidéir