Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

An rud nach féidir ní féidir é.

An rud nach féidir ní féidir é.

Ar scath a chéile a mhaireann na daoine.

Ar scath a chéile a mhaireann na daoine.

Is deacair ceann críonna a chur ar cholainn óg.

Is deacair ceann críonna a chur ar cholainn óg.

Way 2 Pay

Way 2 Pay

Click here and you will be brought to our certified payment system

An Chartlann

An Chartlann

Ag dul siar ar bhóithrín na smaointe

VS Ware

VS Ware

Login to Vsware to receive student’s school reports and timetables.

Komeer

Komeer

Download the Komeer App to receive school messages and notices. Click here to access

Seanchas Scoile Cúrsa ullmhúcháin i labhairt na Gaeilge do dhaltaí nuachláraithe i gColáiste Oiriall nár fhreastail ar bhunscoileanna lánGhaeilge. Cúrsa 15 uair thar cúig sheachtain roinnte suas sna deich gceacht seo a leanas:

 • Staidéar agus Foghlaim
 • Obair Bhaile
 • Gnáthchúrsaí an Lae
 • Cúrsaí Ama
 • Imeachtaí Breise
 • Easaontais nó Míthuiscintí
 • Am Lóin
 • Ag cur aithne ar dhaoine eile
 • Na hÁbhair Scoile
 • Seomra Ranga

Chomh maith le Gramadach = briathra, ag cur ceisteanna, aidiachtaí, caint dhíreach/claoininsint agus réamhfhocail Téarmaíocht na Matamaitice

 • Úsáidtear áiseanna clos-amhairc go forleathan
 • Cuirtear an-bhéim ar labhairt na teanga
 • Dírítear ar fhoclóir scoile amháin

 

Best Website Viewing

Moltar na brabhsálaithe Google Chrome, Safari nó Firefox a úsáid agus tú ag amaharc fríd an suíomh seo.

This site is best accessed with the browsers Google Chrome, Safari or Firefox.

Sceilíní

Tá an t-eagrán reatha d’iris na scoile, Scéilíní, le fáil i bhfoirm PDF ar dheis. Úsáid na rialaitheoirí Zoom In agus Zoom Out, le do thoil, nó thig leat dul go dtí Full Screen. Brúigh ESC chun mód Full Screen a fhágáil.

Chun amharc ar eagráin níos sine de Scéilíní >brúigh anseo<

The current edition of our school magazine, Scéilíní, is available in PDF format to the right. Please use the controls to Zoom Out or Zoom In or you can go to Full Screen. Press ESC to exit Full Screen mode

To view older editions of Scéilíní >click here<.

Click to View Video

Féilire – Cad é atá ag gabháil i gColáiste Oiriall?