Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897

+353 (0) 47 72344

eolas@oiriall.ie

Beatha teanga í a labhairt.

Beatha teanga í a labhairt.

An té a bhíonn siúlach bíonn sé scéalach.

An té a bhíonn siúlach bíonn sé scéalach.

Taithí a dhéanann máistreacht

Taithí a dhéanann máistreacht

An té a bhíonn thíos buailtear cos air.

An té a bhíonn thíos buailtear cos air.

Níor chaill fear an mhisnigh riamh é

Níor chaill fear an mhisnigh riamh é

Tír gan teanga tír gan anam

Tír gan teanga tír gan anam

Níl saoi gan locht ná daoi gan tréith.

Níl saoi gan locht ná daoi gan tréith.

An té a bhíonn thuas óltar deoch air.

An té a bhíonn thuas óltar deoch air.

Aithnítear cara i gcruatan.

Aithnítear cara i gcruatan.

Tús maith leath na hoibre.

Tús maith leath na hoibre.

I ndiaidh a chéile a thógtar na caisleáin.

I ndiaidh a chéile a thógtar na caisleáin.

Doras feasa fiafraí.

Doras feasa fiafraí.

An rud nach féidir ní féidir é.

An rud nach féidir ní féidir é.

Ar scath a chéile a mhaireann na daoine.

Ar scath a chéile a mhaireann na daoine.

Is deacair ceann críonna a chur ar cholainn óg.

Is deacair ceann críonna a chur ar cholainn óg.

Mura gcuirfidh tú san Earrach ní bhainfidh tú san Fhómhar

Mura gcuirfidh tú san Earrach ní bhainfidh tú san Fhómhar

Níl íseal ná uasal ach thíos seal agus thuas seal.

Níl íseal ná uasal ach thíos seal agus thuas seal.

Ní thagann ciall roimh aois.

Ní thagann ciall roimh aois.

Ní mar a shíltear a bhítear.

Ní mar a shíltear a bhítear.

Ní bhíonn in aon rud ach seal.

Ní bhíonn in aon rud ach seal.

Tar éis a thuigtear gach beart.

Tar éis a thuigtear gach beart.

Imíonn an tuirse is fanann an tairbhe

Imíonn an tuirse is fanann an tairbhe

Ná tabhair breith ar an gcéad scéal.

Ná tabhair breith ar an gcéad scéal.

Is í an chiall cheannaigh an chiall is fearr.

Is í an chiall cheannaigh an chiall is fearr.

Is mór é luach na foighne.

Is mór é luach na foighne.

Is maith an scéalaí an aimsir.

Is maith an scéalaí an aimsir.

Beatha duine a thoil

Beatha duine a thoil

Way 2 Pay

Way 2 Pay

Click here and you will be brought to our certified payment system

An Chartlann

An Chartlann

Ag dul siar ar bhóithrín na smaointe

VS Ware

VS Ware

Login to Vsware to receive student’s school reports and timetables.

Komeer

Komeer

Download the Komeer App to receive school messages and notices. Click here to access

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN: ENGLISH

Faoi Acht na dTeangacha, 2003, tá dualgas reachtúil ar eagraíochtaí stáit le cinntiú go bhfuil teacht ar agus go bhfuil caighdeán níos airde seirbhísí poiblí ann trí mheán na Gaeilge.

Tá aitheantas oifigiúil ag an Ghaeilge taobh istigh de Chomhphobal na hEorpa.

Freastalaíonn 24,000 duine óg ar chúrsaí Gaeilge samhraidh go bliaintiúil i gceantair ina labhraítear Gaeilge iontu ar a dtugtar Gaeltachtaí i seacht gcontae.

Tá staisiún raidió, seirbhís teilifíse agus paipéar nuachta seachtainiúil dá gcuid féin ag cainteoirí Gaeilge.

Tá 170 bunscoil lánGhaeilge agus 42 iarbhunscoil lánGhaeilge ann.

Tá leagan Gaeilge fá choinne Microsoft Office, Word, Excel, Powerpoint agus Outlook ar fáil.

Cuireann 59 ollscoil ar fud an domhain, Harvard, Notre Dame, California, Moscow, Sydney agus Toronto sa chuntas, cúrsaí Gaeilge ar fáil anois.

Is i nGaeilge amháin a labhair Seán Óg Ó hAilpín, captaen Chorcaí, nuair a bronnadh Corn Mhic Charthaigh air os comhair 80,000 duine i bPáirc an Chrocaigh i 2005. Rinne Dara Cinnéide amhlaidh nuair a bronnadh Corn Mhig Uighir air an bhliain roimhe sin.

Is feidir le húsáideoirí tuarthéacs Gaeilge a roghnú agus an Ghaeilge a roghnú mar ghnáth-theanga chlár an ghutháin an Samsung Tocco.

Ag bunús na n-ollscoileanna ó dheas agus ó thuaidh tá an Ghaeilge ar fáil mar ábhar céime B.A. i gColáiste na Trionóide, fiú, thig leat Gaeilge a dhéanamh mar chéim aon ábhair. I gColáiste na Trionóide fosta cuirtear an Ghaeilge ar fáil mar cheann de thrí theanga sa B.Sc. i Ríomheolaíocht, Teangeolaíocht agus Teanga. I ndámh na Tráchtála i U.C.D. tá an Ghaeilge mar rogha amháin as 6 theanga Eorpacha, mar chuid den chúrsa 4 bliana B.Comm. (Idirnáisiúnta) le Gaeilge. In Ollscoil na hÉireann, Corcaigh tá an Ghaeilge mar rogha amháin as 5 theanga Eorpacha sa chúrsa B.Comm. Eorpach le Gaeilge. Tá B.A.i nGaeilge agus Ceol ar fáil ansin i gCorcaigh fosta.

Coláistí Oiliúna

Tá ról lárnach ag an Ghaeilge sna coláistí oiliúna do bhunmhúinteoirí. Tá bunchaighdeán de C3 de dhíth ar pháipéar Ardleibhéil Gaeilge sna coláistí oiliúna ó dheas. Tá an Ghaeilge mar ábhar roghnach i gColáiste Oiliúna Ollscoile Naomh Mhuire, Béal Feirste. Cuireann Coláiste Mhuire, Marino an B.Ed. ar fáil trí mhéan na Gaeilge.

Na Meáin

Chuir fás Raidio na Gaeltachta, TG4 agus Foinse le forbairt na meán Gaeilge. Tá an Ghaeilge mar mhodúl roghnach sa chúrsa B.A. san Iriseoireacht in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU). Tá an Ghaeilge mar rogha amháin as 3 theanga sa B.A. san Iriseoireacht agus Teanga in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (DIT).

Tá ceannrodaíocht déanta ag DCU i staidéar an ghnó trí Ghaeilge. Cuireann siad cúrsa clúiteach B.Sc.i bhFiontraíocht, Ríomháirí agus Airgeadais ar fáil trí Ghaeilge chomh maith le cúrsa iarchéime M.Sc.i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais. Sa choláiste céanna tá an Ghaeilge mar rogha de roinnt teangacha ins na cúrsaí iarchéime M.A san Aistritheoireacht agus an M.A. in Ateangaireacht Comhdhála. Cuireann Ollscoil na hÉireann, Corcaigh cúrsa céime BCL agus an Ghaeilge ar fáil.

Gaillimh

Tá dualgas bunreachtúil ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh cúrsaí a chur ar fáil trí Ghaeilge. Mar sin thig le micléinn Tíreolaíochta, Staire, Trachtála, Fraincise agus Eolaíochta a gcuid foghlama nó cuid dá gcuid foglama a dhéanamh trí Ghaeilge. Is féidir an tArd Dioplóma in Oideachas a dhéanamh trí Ghaeilge i nGaillimh fosta.

Tá an Ghaeilge mar rogha de roinnt teangacha sa chúrsa M.A.i Staidéar an Aistriúcháin in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, DCU agus in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste. Cuireann Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo B.A. i nGnó agus Cumarsáid ar fáil trí Ghaeilge agus cuireann cuid eile de na hInstitiúidí Teicneolaíochta eile modúl Gaeilge ar fáil i gcuid dár gcúrsaí céime.

Best Website Viewing

Moltar na brabhsálaithe Google Chrome, Safari nó Firefox a úsáid agus tú ag amaharc fríd an suíomh seo.

This site is best accessed with the browsers Google Chrome, Safari or Firefox.

Sceilíní

Tá an t-eagrán reatha d’iris na scoile, Scéilíní, le fáil i bhfoirm PDF ar dheis. Úsáid na rialaitheoirí Zoom In agus Zoom Out, le do thoil, nó thig leat dul go dtí Full Screen. Brúigh ESC chun mód Full Screen a fhágáil.

Chun amharc ar eagráin níos sine de Scéilíní >brúigh anseo<

The current edition of our school magazine, Scéilíní, is available in PDF format to the right. Please use the controls to Zoom Out or Zoom In or you can go to Full Screen. Press ESC to exit Full Screen mode

To view older editions of Scéilíní >click here<.

Click to View Video

Féilire – Cad é atá ag gabháil i gColáiste Oiriall?

  

Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, H18 W897  eolas@oiriall.ie  +353-(0) 47 72344